Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Farma Diegem

Haachtsesteenweg 32

1831 Diegem

Hoofdapotheker: Melissa Moens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0423 649 280

Machtigingsnummer APB: 231502

Telefoonnummer: 02 721 78 88

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.